Услуги за
оптимизация и автоматизация на
Бизнеса
Дигитални услуги на агенцията
Услуги за оптимизация и автоматизация на бизнеса
Създаване на Чат-Бот
Внедряването на най-новите технологии за преставяне на услугата, осъществяване на продажби и провеждането ни на рекламни кампании Ви дава значително преимущество. Имайки предвид високия показател на гъвкавост, откриване и преглеждане на съобщенията, Чат-Бота значително превъзхожда всеки друг инструмент на рекламата.
Създаване на уебсайт
Корпоративния уебсайт се явява отлично средство да представите своята компания, да разкажете за нейните преимущества, планове и подход към работата. Наличието на качествен корпоративен уебсайт подсилва доверието на целевата аудитория, положително влияят на ващия имидх и дава възможност разтеж на вашия бранд в интернет.
Създаване на магазин
Чрез интернет магазина Вие ще сте в състояние да оптимизирате определени бизнес процеси: маркетинг, приема и обработката на интернет поръчки, работа с заявките в склада, доставките и получаване на отзиви от клиента. Даже за офлайн мрежа наличието на интернет магазин - това е повишение на узнаевамостта и престижа на бранда.
Разработване на управление на отношения с клиенти (Crm)
Съвременните Crm системи позволяват управляването на всички отделни звена на бизнеса и отделни бизнес процеси. Компанията Ви не е нужно да инсталира няколко програми и изразходва излишни средства за обслужването на всеки от тях. Crm системата е способна да автоматизира почти всякакви рутинни дейности.
Линия на продажбите
Линия на продажбите - е пътят който изминава потенциалния клиент от запознанството с продукта до покупката. Автоматичната линия на продажбите позволява обработката на входящите потенциални клиенти значително по-бързо. Благодарение на това се намаля загубата на потенциални клиенти чрез съкращение на времето за отговоряне на техните въпроси.
ЗАПИШЕТЕ СЕ СЕГА ЗА ЕДИН ЧАС БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ 1 час
Резервирайте безплатна консултация
Научете повече за нашата работа, за да ни опознаете по добре

LIMS GROUP Ltd

Нашият маркетингов приоритет за LIMS GROUP беше постигането на следните цели: ефективно привличане на клиенти с едновременното развитие на компанията.

КАКВО НАПРАВИХМЕ ?

Създадохме завършен уебсайт, профили в социалните мрежи Facebook & Instagram и осигурихме комплексната им поддръжка. Чрез smm услугите ни се погрижихме за имиджа на компанията и целевата им аудитория в социалните мрежи, а с помощта на google ads повишихме откриваемостта в търсачките.

КРАТЪК ОБЗОР НА РЕЗУЛТАТИТЕ

За 10 месеца LIMS GROUP показа отлични резултати в следните три категории:
- GOOGLE ADS - увеличаване на откриваемостта над 150%
- Реклама във Facebook & Instagram – покачване на последователите и харесванията с почти 170%
- Увеличение на откриваемостта (cro) средно с повече от 160% за тестваните целеви страници.

EXATECH Ltd

В този проект ние се фокусирахме върху ефиктивността на управлението на цената на рекламната отрквиваемост и в търсенето на решения за излизане на други пазари, с помощта на медиина реклама във Facebook и реклама в Google Ads.

КАКВО НАПРАВИХМЕ ?

Създадохме завършен уебсайт и профили в социлните мрежи и се погрижихме за тяхната комплексна поддръжка. Успешно изградихме позитивен имидж на бранда, а чрез smm услугите ни привлякохме подходящи целева аудитория

КРАТЪК ОБЗОР НА РЕЗУЛТАТИТЕ

За миналата година EXATECH постигна изключителни резутлати при бюджетиренето и потенциалните клиенти, а именно:
- Постигане и дори надвишаване на целите за потенциалните клиенти kpi
- Седемкратно увеличение на активите при съхранение на същия cpl
- Понижение на cpa с 50%

Greenford Bulgaria Ltd

Greenford Bulgaria се обърна към нас, за да ни предадат управлението на своите канали за продажба и разпостранение на продуктите си, а ние, от своя страна, обещахме да създадем и развием останалите възможни SMM инструменти.

КРАТЪК ОБЗОР НА РЕЗУЛТАТИТЕ

- Доходите на компанията се увеличиха трикратно – покачване на приходите Х10, при съхранение на инвестиционната рентабилност с над 400%.
- За последните 3 месеца Google Ads донесе 80% от общия доход на фирмата. За сравнение, за миналата година Google Ads допринася под 50% от общия доход.

Travelsim.BG Ltd

Travelsim осъзна, че масовият маркетинг бързо губи своята ефективност и имат нужда от гъвкави дигитални стратегии, които динамично да развиват бранда на съвременния пазар.

КАКВО НАПРАВИХМЕ ?

- Оптимизирахме основните части на маркетингови спирали.
- Създадохме и распостранихме реклами в Google Ads в различни страни, на различни езици по целия свят.
- Създадохме и оптимизирахме PPC реклами в световната онлайн мрежа.


Кратък обзор на резултатите:

Тravelsim увеличи клиентите си, генерирани онлайн, почти стократно по целия свят, само за една седмица. Входящите потенциални клиенти от маркетинговата ни кампания днес представляват повече от 80% от общия обем.

BULL TRUST GROUP Ltd

За BULL TRUST GROUP разработихме подробна масова стратегия за таргетиране, за да увеличим онлайн продажбите, дори в най-конкурентните периоди в годината.

КАКВО НАПРАВИХМЕ ?

Преработихме съдържанието на сайта, оптимизирахме SEO-то и изградихме напълно нова концепция. Следващата стъпка беше да създадем рекламна кампания, която включваше: - Тестване на различни способи за повишаването на интереса към компанията.
- Изследване и уточняване на ключовите думи за повишаване на качеството и рейтинга на обявите им.
- Минимализиране на разходите за кампанията и увеличаване няколкократно на показателите на обявите и печалбата от тях.


КРАТЪК ОБЗОР НА РЕЗУЛТАТИТЕ:

Bullstream значително повиши възвръщаемостта на рекламата, удвои техния CTR и значително повиши разпознаваемостта на бранда. Увеличи рентабилността на инвестициите в реклама с близо 429% и повиши средния показател в нишата, с троен коефициент на усвояване 4,07% .

Atlas Group Sp. z o.o.

До запознаството си с нас, фирмата Atlas group се е опитвала да получи положителна рентабилност на инвестициите в реклама (ROAS) в Google и Facebook, вместо това се е осланяла на силата на репутацията на тяхния бранд и прякия трафик за осъществяване на по голяма част от своите продажби онлайн.

Какво беше направено?

- Пълна реконструция на акаунта в Google Ads. Тестване на хиляди ново адекватни ключови думи с цел създаване на ефективна микротаргетирана реклама.
- Пускане на ново видео за компанията във Facebook, използвайки висококачествено изображение. Използвайки на индивидуализирана аудитория състояща се от клиенти на Atlas Group, ние можахме да намерим потенциални клиенти и във Facebook.

Кратък обзор на резултатите:

- Повишаване рентабилността на разходите за реклама (ROAS) в 6 пъти в сравнение с вложените разходи. - Възможности да се реинвестира както в нови продукти, така и в цифров маркетинг.

поверете успеха си на професионалисти

Екип
Ръководител офис/PPC специалист

Andrii Malnov

CEO
Ръководител офис/PPC специалист

Anton Karmazin

HEAD OF PPC
Ръкводител на рекламата

Vlad Boiko

HEAD OF PAID MEDIA
UX/UI Дизайнер

Sofia maslova

UX/UI Дизайнер
SMM/PPC Специалист

Ksenia Zhylinska

SMM/PPC Специалист
WEB Разработчик

Konstantin
Zhebelev

WEB Разработчик
WEB Разработчик

Alex

SEO Специалист
WEB Разработчик

Denis Ivchenko

PPC Специалист
PPC специалист

Volodymyr Budnikov

PPC Специалист
Мениджър продажби

NIKOLETA IVANOVA

Мениджър продажби
Мениджър продажби

Elitsa Bosevska

Мениджър продажби
Ние предлагаме широк спектър от дигитални маркетинг услуги според вашите индивидуални нужди! Гордеем се с високото ниво на удовлетворение на клиентите, което поддържаме.
Защо да изберете нас?
ПОДДРЪЖКА И РАЗВИТИЕ НА БРАНДА
Ние предоставяме пълен набор от услуги за поддръжка на нашите клиенти. Разработваме оптимални и ефективни способи за развитието на вашия бизнес, което е главна цел в работата на нашата агенция. Нашата цел е създаването на комплексен брандинг за вашата компания и дългострочното ни сътрудничество.
АВТОМАТИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА
Предлагаме на клиентите системи собствена разработка за автоматизация и управление на бизнеса.
УНИКАЛНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА
Стратегията която разработваме за вас е индивидуална и съобразна с вашите цели и желания.
ПРОЗРАЧНОСТ НА ОТЧЕТНОСТТА
Плана за действие се съгласува с клиента и предоставяме подробна отчетност до завършване на рекламната кампания.